FÅ ET GRATIS TILBUD

Nedsparingslån

Nedsparingslån

Nedsparingslån

Når forskellen mellem din boligs restgæld og boligens nuværende værdi er stor nok, så har du mulighed for at optage et nedsparingslån. Nedsparingslån betegner en ordning, hvor det kreditinstitut, du vælger, får pant i boligens friværdi. Til gengæld får du som ejer en del af boligens friværdi udbetalt kontant eller som et månedligt beløb over en årrække. Hos simpel kredit kan du optage et nedsparingslån uden om bankerne. Det betyder, at du slipper for alt det besvær og den ventetid, mange oplever, når de gerne vil optage et nedsparings lån.

Denne ordning kan vise sig at være meget fordelagtig, hvis man gerne vil supplere sin pension og blive boende i huset. Hos simpel kredit tror vi fuldt og fast på, at det skal være nemt og enkelt at låne til at købe en ejendom eller til belåning af din nuværende bolig. Derfor tilbyder vi individualiserede lånevilkår, som giver dig samme sikkerhed som ved et realkreditlån. Forskellen er dog, at du slipper for bidragssatser, og det kan man kun glæde sig over. Det giver mere fleksibilitet og luft i økonomien. Mange spørger hvorfor det er nemmere at få ja hos os end hos deres bank. Det skyldes den måde, vi kreditvurderer på. Bankerne har en tendens til udelukkende at kigge på nogle specifikke dele af deres kunders økonomi. Vi vælger at kreditvurdere vores kunder ud fra deres økonomiske historik som helhed. Det vil altså sige, at vi får et mere retvisende billede af dine nuværende og fremtidige muligheder.

Nedsparing

Betegnelsen nedsparing henviser til den mulighed, en boligejer har, for at optage et realkreditlån eller banklån i boligens friværdi. Mange planlægger deres tilværelse som pensionister ved at udnytte boligens friværdi fuldt ud. Et nedsparings lån giver mere luft i økonomien og mere frihed som pensionist. Det er altid fornuftigt at planlægge på forhånd, hvis man senere hen ønsker at optage et nedsparings lån. Men når det er sagt, så kan du glæde dig over, at du altid har mulighed for at ansøge om et nedsparings lån hos simpel kredit.

Efterhånden som du nærmer dig pensionsalderen, er du blevet klar over, at økonomien som pensionist ofte kan blive lidt mere kompliceret. Når man er på arbejdsmarked, så har man nogle få og faste indtægtskilder. Det ændrer sig, når man går på pension, fordi ens indtægter vil stamme fra fx folkepension, ATP, livrente, ratepension og kapitalpension, bare for at nævne nogle stykker. Derudover er der nogle indtægter, som er afhængige af visse individuelle indkomstforhold som fx boligsikring og pensionstillæg. Hvis du som pensionist gerne vil optimere dit daglige forbrug, så kan man med fordel benytte sig af låneprovenuet. Det siger sig selv, at det giver dig frihed til at bruge din pensionisttilværelse på det, du brænder for.

Nogle af vores kunder vælger at forbedre deres have ved at anlægge blomsterbede eller noget lignende. Nogle andre lærer at spille golf eller en anden sport. Uanset hvad du synes er spændende, så giver livet som pensionist nogle nye og spændende muligheder. Det kan fx være, at man vælger at bruge mere tid på at rejse. Der er så mange fantastiske destinationer og idylliske steder, man bare skal besøge. Det er blot et spørgsmål om at optimere ens økonomi, sådan at man kan opnå de ting, man gerne vil. Hos simpel kredit hjælper vi vores kunder til at realisere deres planer og drømme. Vi tilbyder alternative finansieringsmuligheder, der gør det muligt for dig at indrette dit liv, som du vil have det. Det er vores måde at sikre markeds bedste lån på. Samtidig får du uendelige muligheder, som forbedrer din livskvalitet og sikrer, at du bevarer livsglæden.

Nedsparingslån kaldes også ’lån i mursten’ og/eller ’spise mursten’. Såfremt det er økonomisk ansvarligt, kan det give god mening at få glæde af din opsparing fremfor at lade den være bundet i mursten.

Nedsparing i din friværdi er kompleks, og du skal sikre dig, at du kender til konsekvenserne herved.

Det er vigtigt at overveje følgende:

  • Det er vigtigt at holde for øje, at boligpriserne kan falde. Dette vil medføre, at du ikke længere har samme friværdi i din bolig.
  • Det er vigtigt at overveje hvad der gør dig mest lykkelig.

Hvis du finder mest ro ved at skylde så lidt som muligt i din ejendom, og samtidig ikke har noget i mod at skulle gå på kompromis med drømme og planer der kræver økonomisk overskud, er et nedsparingslån ikke nødvendigvis den bedste løsning for dig.

Hvis du derimod kan affinde dig med potentielt at skulle flytte fra din ejendom på et givent tidspunkt, og mest af alt ønsker økonomisk overskud til at realisere presserende drømme og planer, kan et nedsparingslån være en god løsning for dig.

Beslutningen om et nedsparingslån afhænger derfor af din risikoprofil og din tidshorisont.

Hvad du anser for personlig frihed og livskvalitet er ligeledes væsentligt for beslutningen om et nedsparingslån.

Det er vigtigt at du yderligere er opmærksom på følgende to ting:

  • Renten på dit nedsparingslån skal kunne konkurrere med omkostningerne på et afdragsfrit variabelt forrentet lån.
  • Det kan ikke betale sig at optage et nedsparingslån med afdrag.

Hvad er så næste step?

Det er en god idé at starte med at planlægge hvorledes dit forbrug omtrent vil se ud resten af dit liv. Det er derfor nødvendigt at fastlægge dit ønskede rådighedsbeløb. Dit rådighedsbeløb udgør sammen med dine faste omkostninger dit samlede forbrug. Læs mere om rådighedsbeløb her.

Du finder dit samlede nedsparingsbehov ved at trække dine indkomster efter skat fra dit samlede forbrug. Dit nedsparingsbehov kan herefter bruges til at beregne hvor stort dit nedsparingslån skal være.

Det er naturligvis op til dig at vurdere, hvorledes et nedsparingslån er det rigtige for dig. Simpel Kredit tilbyder professionel rådgivning og sparring gennem hele processen.

Kontakt os på 4244 0700, hvis du vil høre mere om dine muligheder.

Alternativt kan du udfylde vores låneformular og hernæst blive kontaktet med et uforpligtende lånetilbud inden for et døgn.

Læs mere