Boliglån - uden om banken

Det kan være svært at finde det bedste boliglån, da banker ofte har fastlagte rammer, som ikke tager højde for den enkelte persons situation. Dette kan gøre det vanskeligt at opnå et lån hos de konventionelle banker, men heldigvis findes der alternative muligheder for finansiering af bolig. Disse løsninger kan hjælpe med at gøre boligdrømmene til virkelighed, hvis man bliver afvist af sin egen bank eller har brug for hurtig finansieringsløsning. Hos Simpel Kredit tilbyder vi alternativ finansiering af boligkøb, som kan være en mulighed, når man er blevet afvist af realkreditinstitutter og de konventionelle banker. Vi sikrer den bedste service og det bedste boliglån ved at behandle hver sag individuelt og garanterer branchens nemmeste boliglån.

Derfor er det værd at undersøge mulighederne for alternativ finansiering af huskøb, hvis du ønsker et billigt lån til boligkøb. Der findes ikke to ens sager, hvilket betyder, at bankernes skemaer ofte går ud over mange kunder, som principielt ville være gode debitorer.

Hvor mange penge kan jeg låne til boligkøb?

Det kan være svært at finde ud af, hvor meget man reelt må låne til boligkøb, men vi gør det simpelt. Når du ønsker at købe din næste bolig er grundreglen, at man ikke må låne mere end 4 gange husstandens bruttoindkomst. Hvad betyder det?

Bor du f.eks. to personer sammen, der hver især har en årlig bruttoindkomst (indkomst før skat), på 250.000 kr., vil husstandens samlet bruttoindkomst være 500.000 kr. Dette betyder at husstanden kan låne 4x500.000 kr = 2.000.000 kr.

Hvad er det bedste boliglån for dig? - Guiden til det rigtige lån:

Der findes mange forskellige låntyper, og som forbruger, er det vigtigt at vide, hvilke lån der er det rigtige at vælge. Det kan være svært og tidskrævende at navigere i de forskellige låntyper. Derfor har vi lavet denne korte beskrivelse af de forskellige typer af boliglån, for at give forbrugerne den nødvendige information.

Selvom der findes et hav af forskellige lånetyper, kan omkostningerne på de forskellige lån variere meget. Generelt er det klassiske bolig- og boliglån, som anses for at være det mest fornuftige lån, man som forbrugere kan tage. Det er derfor oftest disse lånetyper, der er de mest valgte, når der er brug for finansiering. Grunden til at bolig- og huslån er billigere end andre lån, skyldes at långiver tager sikkerhed i din ejendom tilsvarende værdien på lånet. Mange oplever desværre, at de ikke kan oprette disse lån hos bankerne, da bankerne har en række strikse krav, som ikke tager højde for den enkeltes situation. Derfor er der mange danskere, der søger lån udenom banken. Du kan starte din ansøgning her.

Pantebrevslån - lån penge uden om banken

Pantebrevslån er finansiering med sikkerhed i debitors aktiver. Pantebrevet bliver ofte tinglyst i fast ejendom, men kan også tinglyses i biler. Pantebrevslån kan ligesom realkredit og banklån udstedes i alle boligtyper og kan være både variabel- og fastforrentede lån. Pantebrevslån kan både benyttes til huskøb, men også som lån i friværdi til renovering og istandsættelse af ejendommen eller som nedsparingslån (link til nedsparingslån). De mest generelle vilkår for pantebrevslån er som følger:

 • Belåning op til 95% af ejendommens værdi
 • Rente fra 7%
 • Mulighed for fast og variabel rente
 • Førtidig Indfrielse sker oftest til overkurs på 102-105
 • Sikkerhed i ejendom, i form af almindeligt pantebrev

Eksempel på et pantebrevslån:

Du skal til at købe din drømmebolig for 2.500.000 kr. Du har mulighed for at lægge 10% i udbetaling, svarende til 250.000 kr. Du ønsker derfor at låne 2.250.000 kr.

Ved at optage et boliglån på 2.250.000 kr., bliver der tinglyst et pantebrev i boligen på 2.250.000 kr.. Det betyder at långiver nu har sikkerhed i ejendommen. Du vil som forbruger ikke være mærket af dette, og du har stadigvæk fuld rådighed over boligen.

Pantet betyder blot, at långiver kan kræve at ejendommen bliver solgt, såfremt at låntager ikke kan betale de aftalte ydelser. Dette sker heldigvis sjældent, da låntagere i langt størstedelen af tilfældene betaler de månedlige ydelser, der er forbundet med deres lån.

Simpel Kredit er et alternativ til de konventionelle banker og realkreditinstitutter, som ofte har lange ventetider og firkantede krav til deres kunder. Vi laver en helhedsvurdering af hver enkelt kunde, da der ikke findes to ens kunder, hvorfor banker og realkreditinstitutioner ofte afviser gode debitorer på baggrund af et regelsæt der ikke tilgodeser individet. Ønsker du at vide mere om pantebrevslån, kan du læse mere her.

Banklån - værd at vide om lån hos banken

Et banklån udstedes af banker og fungerer ofte som en ekstra belåning efter 80% af ejendommens værdi, men kan også fungere som ét lån med sikkerhed i hele ejendommens værdi (op til 95%). Ligesom med realkreditlån kan renten på et banklån både være fast og variabel. Det, der adskiller banklån fra realkreditlån, er at det ofte er den yderste del af boliglånet, som er banklånet, hvorfor renten er større på banklån end realkreditlån.

Et banklån kan også dække hele lånebeløbet, i stedet for blot at dække de sidste 15%. Dette bliver også kaldt prioritetslån, som er en smule mere bekosteligt og har en ulempe idet at banken altid kan træde ud af lånet. Omvendt er det ved et realkreditlån og pantebrevslån, hvor banken og finansinstitutionen er bundet, medmindre låntager misligholder sine forpligtelser. Låntager kan dog altid indfri lånet før tid, til den aftalte indfrielseskurs. Derfor anbefaler vi, at man tager altid tager et realkreditlån eller pantebrevslån.

For at simplificere banklån en smule, har vi opstille de mest generelle vilkår for banklån:

 • Belåning op til 95% af ejendommens værdi
 • Den nuværende rente på et banklån kan findes her: Bankens boliglånsberegner
 • Mulighed for fast og variabel rente
 • Fastforrentede lån kan altid indfries til kurs 100
 • Sikkerhed i fast ejendom i form af almindeligt pantebrev
 • Banken har retten til at opsige lånet

Hvad er Realkreditlån - alt du skal vide om Realkredit

Realkreditlån er det mest udbredte bolig- og huslån, da det generelt er den billigste løsning. Realkreditlån udstedes af banker og realkreditinstitutioner, hermed er sikkerheden høj og renterne lave.

Med et realkreditlån udsteder et realkreditinstitut, f.eks. en bank, et gældsbrev som pant i fast ejendom. Realkreditlån bliver finansiering, ved at banken sælger nogle eksisterende obligationer. Renten, som er den ydelse banken kræver for lånet, bliver fastsat på baggrund af den nuværende marked. Renten påvirkes blandt andet af udbud og efterspørgsel, inflationen og finansbeslutninger taget af politikkere. Realkreditlån findes i mange forskellige typer lige fra F5 lån(link til leksikon) (variabelt forrentede lån, hvor renten tilpasses hvert femte år) til 30 år fastforrentede lån med og uden afdrag(leksikon). For at simplificere realkreditlån en smule, har vi opstillet de mest generelle vilkår for realkreditlån:

 • Belåning op til 80% af ejendommens værdi
 • Den nuværende rente på realkredit kan findes her Totalkredit.dk
 • Mulighed for fast og variabel rente
 • Fastforrentede lån kan altid indfries til kurs 100.
 • Sikkerhed i fast ejendom i form af realkreditpantebrev

‘Det med småt’, der er værd at være opmærksom på! - Vi skriver det med stort.

Renten er ikke den eneste omkostning og typisk vil renten ikke variere fra bank til bank. Men nogle realkreditlån kan være meget billigere end andre. Men hvordan? Inden man vælger hvilken bank/realkreditinstitut, man vælger, at lånet skal optages i, skal man kigge på etableringsomkostningerne. Prisen for at etablere et lån kan variere meget i de forskellige banker og realkreditinstitutioner.

I visse tilfælde kan ‘det billigste lån’ være dyrere end andre lån, grundet etableringsomkostningerne. Selvom renten er den laveste, kan etableringsomkostningerne være så store at ‘det billigste lån’ bliver dyrere end alternativ finansiering. Dette ses oftest ved lån, der er på 500.000 kr. eller under, da etableringsomkostningerne i disse tilfælde kan udgøre en stor procentdel af selve lånet. Det er derfor værd at tage et godt kig på etableringsomkostningerne hos forskellige banker, og såfremt man ønsker et boliglån mellem 200.000-500.000kr. kan det være fordelagtigt at kigge uden om banken.

Hvert boligkøb har sin egen historie

Hvis du har fundet et dejligt hus eller en ejendom, som du rigtig gerne vil købe, så er det noget af en nedtur, hvis du bliver afvist af banker og realkreditinstitutter, når du vil optage et boliglån. Der kan være mange årsager til, at du ikke lige passer ind i de lidt firkantede parametre, som bankerne sætter op ved lån til hus. Det kan fx være, at ejendommen ikke lige ligger i et større byområde, eller det kan være, at din indtægt er svingende, fordi du måske er selvstændig eller har uregelmæssige arbejdstider. Selv om man måske selv synes, at man er i den bedste alder, kan bankerne mene, at man er for gammel og dermed et dårligt aktiv for banken.

Men hvordan låner man til et hus, hvis banken har sagt nej? Her hos simpel kredit laver vi en helhedsvurdering af dig som debitor. Det betyder, at vi vurderer din sag ud fra en masse forskellige parametre, så du derved har en større chance for at få hjælp til finansiering af dine boligdrømme. Vi kan hjælpe dig med at finde det bedste og billigste lån, som du kan få, ved at benytte alternativ finansiering. Ved at få et boliglån hos os, vil du kunne låne op til 95 pct. af ejendommens værdi. Løbetiden på lånet vil typisk være fra 3 til 20 års løbetid.

Såfremt du allerede ejer en ejendom, er det muligt at optage lån i din friværdi. Læs mere om lån i friværdi her.

Er drømme sommerhuset til salg? - Slå til og køb!

Danmark er et skønt land, hvorfor der er mange, der vælger at undgå de komplicerede og stressende udenlandsrejser om sommeren, og i stedet køber et sommerhus nær en af landets mange kyststrækninger. Ligeså vel som et sommerhus er et skønt sted at tilbringe tid med familien, har det også vist sig, for størstedelen, at være en god investering.

At købe et sommerhus er oftest en del billigere end at købe normale boliger. Det skyldes, at de fleste sommerhuse er det, der kendetegnes som fritidsboliger. Fritidsboliger må som udgangspunkt kun bruges i ‘fritiden’, hermed ferier, weekender og helligdage. Man må til gengæld gerne bo i sit sommerhus/fritidsbolig hele året rundt, såfremt man opfylder en af disse 3 krav:

 1. Du har et hus, der lovligt blev anvendt til helårsbeboelse, da området blev til sommerhusområde, og retten til helårsbeboelse ikke senere er bortfaldet.
 2. Du har fået dispensation af kommunen, hvor sommerhuset ligger i. En dispensation bortfalder ved ejerskifte, og når boligen ikke længere anvendes til helårsbeboelse.
 3. Du er pensionist og har ejet dit sommerhus i 1 år.*

* Læs mere på Borger.dk

Læs mere