FÅ ET GRATIS TILBUD

Hvilke lån er bedst?

Søren Scheibye

af Søren Scheibye

Opdateret 01. maj. 2024

Det bedste lån afhænger af låntagers situation. Når man skal til at vælge lån, er det vigtigt at være oplyst omkring hvilket lån der findes. Bliv klogere på hvilke lånetyper der findes og hvilket lån, rente og løbetid der er bedst for din situation:

Hvilket lån er bedst? et almindeligt pantebrev?

Et almindeligt pantebrevslån fungerer, som et bevis eller et lånedokument, hvor låntageren stiller sin eksisterende ejendom til sikkerhed, ved at et pantebrevslån tinglyses, som er det juridiske dokument der viser hvem der ejer boligen, for i stedet at få udbetalt et vis pengebeløb. Det vil sige at der lånes i friværdien på boligen. Et almindeligt pantebrev er dermed en aftale mellem debitor og kreditor.

Et almindeligt pantebrev kan også tinglyses i andre større aktiver, som debitor ejer. Dette kan for eksempel være køretøjer, som biler og motorcykler. Hvis der oprettes et pantebrevslån i f.eks. en bil, vil det kræve et større rådighedsbeløb, da disse pantebrevslån ikke har den laveste rente, men samme afdrag som de andre lån. Traditionelle banker anbefaler at man tager pantebrevslån i sin bolig, således at boligkøberen giver pant i en ejendom.

En glasvase med mønter og en plante, der vokser ud af den, som viser en unik blanding af natur og penge.

Fordele ved et pantebrevslån - Svar inden for 24-timer: Ansøg her

Når det omhandler pantebreve, er det godt at kende til nogle af de fordele og ulemper, som der er ved pantebrevsfinansiering. Der hvor pantebrevslån adskiller sig fra et realkredit pantebrevslån er, at der ved pantebrevslån kan finansieres op til 95% af husets værdi og alt finansiering dermed er samlet som ét lån. Derudover er der den fordel, at et lån med fast rente er helt fast, modsat realkredit og banklån, hvor der både er bidragssatser og rentetillæg.

Dette gør, at ydelsen ved pantebrevslån er kendt i hele lånets løbetid med 100% sikkerhed, såfremt renten er fast. En tredje fordel ved pantebrevslåner ofte, at processerne bag kreditvurderingen er hurtigere end i bankerne, hvorfor en eventuel godkendelse af økonomi og bolig kan ske hurtigere ved pantebrevsfinansiering i forhold til lån i bankerne.

Som debitor kan man altid indfri lånet, hvis man vælger at opsige lånet, hvilket mange gør for at komme ud af deres dyre lån, kan det typisk indfries til en kurs på 102-105. Udover dette ligner et pantebrevslån meget andre lånetyper, som også tager sikker i friværdien der er i huset.

En telefon med en lommeregner på.

Hvad er et realkreditlån? det bedste lån

Et realkreditpantebrev er, ligesom nogle af de andre låntyper, et gældsbrev, som giver realkreditinstitutterne pant i en ejendom. Disse pantebreve anvendes ved udstedelse af realkreditlån. Realkreditfinansiering er oftest op til 80% belåning af ejendommens værdi, nogle gange blot 60%, alt efter ejendomstypen, men ligner derudover de øvrige pantebreve, da det fungerer som et gældsbrev, hvor der stilles sikkerhed i boligen. Det er de generelle vilkår for lånet.

Denne type lån giver debitor ekstra penge, da det er den billigste finansieringsform, og det er ligegyldigt om det er fast eller variabel rente man vælger. Dog kan dette lån være svært at få for dem der ønsker at låne, da realkreditlån ofte har strenge krav selvom der er sikkerhed i fast ejendom ift. pantebrevslån. Derfor er der mange tilfælde hvor folk søger alternative finansieringsmuligheder, hvorfor et pantebrev som lånetype er steget i popularitet.

For at kunne anskaffe sig et realkreditlån, kræver det at man kan foretage udlæg svarende til 20%. Som regel vælger de fleste at lave et lån hos bankerne til de sidste procent af finansieringen. Nogen vælger også at lave et privat pantebrev, så de kan betale købesummen og hermed optage lån med pante i fast ejendom, som køber afdrager på.

Et sort/hvidt foto af en bygning med søjler, der viser arkitektonisk æstetik.

Hvad er et banklån? det traditionelle lån

Et banklån er en finansiel aftale mellem dig og banken, hvor banken låner dig penge, som du forpligter dig til at betale tilbage inden for en bestemt tid – det, vi kalder for løbetiden. Banklån kommer i mange former, og det er vigtigt at kende til de forskellige lånetyper, inden man beslutter sig for at låne penge.

Låntyper: Hvordan kan jeg låne penge fra banken?

Der findes forskellige lånetyper, alt afhængig af, hvad du har brug for. Nogle ønsker at låne med fast rente til et huskøb, mens andre måske ønsker at finansiere en ny bil. Din bank kan tilbyde dig forskellige låneoptioner baseret på dine behov og din økonomiske situation.

En person bruger en hæveautomat.

Hvorfor vælge banken til at låne penge?

At låne penge gennem en bank kan have flere fordele. Først og fremmest kan banken tilbyde dig rådgivning om, hvilken type lån der passer bedst til dig. Derudover kan renterne i mange tilfælde være lavere sammenlignet med andre finansieringsmuligheder, som eksempelvis kviklån.

Løbetiden: Hvor lang tid har jeg til at betale tilbage?

Løbetiden på et banklån varierer baseret på beløbets størrelse og den aftale, du indgår med banken. Løbetiden kan være alt fra et par måneder til flere år. Det er vigtigt at forstå, hvordan løbetiden påvirker dine månedlige afdrag, samt hvor meget du ender med at betale i renter over tid.

En mand i jakkesæt justerer sit slips.

Hvad er et ejerpantebrev?

Et ejerpantebrev adskiller sig fra andre pantebreve idet, at ejeren af boligen både er kreditor og debitor. Med andre ord optræder ejeren af boligen både som pantsætter og panthaver. Dermed får debitor mulighed for at udstede et pantebrevslån til sig selv - af sig selv.

Fordelen ved et ejerpantebrev er, at debitor kan beskytte den inderste værdi af sin bolig til en senere finansiering. Med andre ord gemmer ejeren af boligen pant i boligen til sig selv. Dette bliver dertil benyttet i form at underpant i ejerpantebrevet, hvor den nye kreditor vil få pantet i boligen.

Ulempen ved ejerpantebrev hus er, at visse realkreditinstitutter og banker ser ned på låntageren, hvorfor det kan sætte en stoppe for et lån igennem de konventionelle låneinstitutioner.

En avis med erhvervsnyheder.

Hvad er et sælgerpantebrev?

Sælgerpantebreve er grundlæggende et pantebrev, som udstedes af sælgeren af huset. Dette pantebrev udstedes til køberen af huset. Det benyttes ofte i stedet for, at huset, eller dele af ejendommen, købes kontant ved overtagelsen, men fungerer i stedet som et lån til sælgeren.

Sælgeren vil får sikkerhed i dele af ejendommen, indtil at køberen har betalt det fulde beløb af den aftalte købspris. Dette betyder, at den aftalte købspris bliver betalt løbende ved aftalte rater i form af afdrag og eventuelle renter.

Sælgerpantebreve forekommer oftest når enten boligen er svær at sælge eller, hvis køberen ikke har økonomi til, at kunne betale hele købesummen kontant og dertil ikke kan få finansiering fra banker eller alternative finansieringsinstitutter.

Det er muligt at tjekke om et hus har et sælgerpantebrev, man skal blot kigge i den tinglysning der tilhører ejendommen, her vil der stå hvilket former for lån boligejeren har i ejendommen.

En retningsskilt silhuet ved solnedgang.

Ulemperne ved et pantebrevslån - kan være det bedste lån i dit tilfælde

Ulemperne ved pantebrevsfinansiering er, at pantebrevsfinansiering ofte er et dyrere lån end realkredit- og banklån. Dette skyldes, at pantebrevsselskaber påtager sig mere usikkerhed, når bankerne siger nej. Derfor er det karakteristisk at renten hos pantebrevslån ligger højere end i bankerne. Hermed vil de månedlige ydelser være højere ved dit boliglån, såfremt din bank har sagt nej og du ønsker et boliglån hos en online en låneudbyder

Bankerne kan indfrie realkreditlån til en indfrielseskurs på maksimalt 100, men ofte under 100. Pantebrevsfinansiering ligger typisk med en førtidsindfrielseskurs på 102-105. Med andre ord vil en eventuel indfrielse af et pantebrevslån før tid koste debitor mellem 2%-5% mere end restgælden.

Er et pantebrevslån sikkert?

I Danmark kræver en udstedelse af pantebrevsfinansiering at virksomheden, som udsteder lånet, er godkendt af Finanstilsynet. Dette vil sige, at virksomheder, som tilbyder alternativ lån, har vilkår for lånet, som er underlagt finanstilsynets retningslinjer, der bl.a. involverer samme sikkerhed, som debitor får i bankerne.

Finansieringsinstituttet kan ikke opsige pantebrevet, idet pantebrevet er underskrevet og forbehold i aftalen er overholdt, medmindre der sker misligholdelse af lånet i form af manglende betaling. Dog har debitor til enhver tid mulighed for helt eller delvist at indfri sine forpligtelser i henhold til den underskrevne kreditaftale og hermed komme ud af pantebrevet.

En euroseddel med en plante, der vokser ud af den, der repræsenterer det bedste lån.

Skal man vælge fast eller variabel rente? vejen til det bedste lån

En af de førswte problemstillinger man skal tage højde for, når man skal optage et lån, er om man skal vælge et fastforrentet lån eller variabelt forrentet lån. Det kan være svært at vælge imellem fast- og variabelt forrentede lån, da de er meget forskellige lånetyper og eventuelle rentestigninger kan ende ud med at koste mange penge.

Hvorfor vælge et fastforrentet lån?

Lån med fast rente er kendetaget ved at binde renten til en aftalt rentesats. Ved at binde renten, får låntager muligheden for at se hvad lånet kommer til at koste i løbetiden. Det fastforrentede lån er den mest populære låntype når det kommer til boliglån og har vist sig at lån med faste rente har sparet låntagere mange penge, eftersom de seneste år har været præget af rentestigninger.

Hvilke muligheder giver fastforrentede lån?

Lån med en fast rente kan ligesom lån med variabel rente stiftes med afdragsfrihed som kan vare over flere år. Fastforrentet lån har som oftest en højere rente end et variabelt lån, men til gengæld sikrer men sig for stigende renter.

En bærbar computer med et kreditkort i nærheden.

Variabelt

At låne penge med et variabelt forrentede lån er ikke altid kendt som det bedste lån.... Det vil sige at når man skal betale renter, så kan renterne godt ændres fra år til år. En vigtig faktor er hvornår lånet rentetilpasses. Ligeså vel som at et variabelt forrentet lån kan resultere i højere renter kan det også resultere i lavere renter, det kan ændre sig over hele løbetiden og det er vigtigt at man er opmærksom på konsekvenserne ved en variabel rente inden man beslutter sig for at tage den.

Det kan påvirke ens privatøkonomi meget og i værste fald resultere i at renten bliver for dyr, hvilket gør at banken, realkreditinstituttet eller ejendomskreditselskabet ophæver lånet og kræver pengene tilbagebetalt.

Hvilke ulemper giver variabelt forrentede lån?

Det giver en vis usikkerhed at købe bolig med en lånetypen, vis ydelse ændre sig igennem tiden. Den større risiko, som man tillægger sig, gør at variabelt forrentede lån har den billigste rente, ved lånets start. Problemet kommer når den billigere rente, fordi den er variabel, enten har faldende eller stigende renter i låneperioden.

Stigende renter kan gøre det svært at afbetale gælden, idet din ydelse stiger - ligeledes kan din ydelse falde, men det er en risici som involvere mange penge, hvorfor mange vælge et fastforrentet lån, som er en låntype med en fast rente i hele låneperioden.

FAQ: Hvilke Lån er Bedst?

Et almindeligt pantebrevslån involverer at låntager stiller sikkerhed, oftest i form af ejendom eller større aktiver som biler. Pantebrevet tinglyses som juridisk dokumentation. Dette lån er velegnet til dem, der ønsker at låne mod friværdien i deres ejendom.

Pantebrevslån tilbyder muligheden for at finansiere op til 95% af husets værdi. En fast rente ved et pantebrevslån er helt fast, i modsætning til renten ved bank- og realkreditlån, som ofte inkluderer bidragssatser og rentetillæg. Derudover er processerne bag kreditvurderingen ofte hurtigere end i bankerne.

Et realkreditlån er et lån, hvor realkreditinstitutterne får pant i en ejendom. Realkreditlån tilbyder som regel den billigste finansiering, men er ofte begrænset til 80% belåning af ejendommens værdi og kræver strengere kreditvurdering.

Et banklån er en finansiel aftale mellem låntager og banken, hvor banken låner penge, som skal tilbagebetales inden for en bestemt tid. Banklån kommer i mange former og tilbyder ofte lavere renter sammenlignet med andre finansieringsmuligheder.

Et ejerpantebrev er en form for pantebrev, hvor ejeren af boligen fungerer både som pantsætter og panthaver. Dette muliggør for ejeren at udstede et pantebrevslån til sig selv for senere finansiering.

Et sælgerpantebrev er et pantebrev, som sælgeren af en ejendom udsteder til køberen. Det fungerer som et lån til sælgeren, hvor sælgeren får sikkerhed i ejendommen, indtil køberen har betalt det fulde beløb af købesummen.

Pantebrevslån er ofte dyrere end realkredit- og banklån, da de indebærer en højere risiko for långiver. Dette resulterer i højere renter og dermed højere månedlige ydelser. Desuden kan førtidsindfrielse af pantebrevslån være dyrere sammenlignet med andre lånetyper.

Pantebrevslån i Danmark kræver, at långiver er godkendt af Finanstilsynet. Det sikrer, at lånevilkårene er underlagt finansielle retningslinjer, hvilket giver en vis sikkerhed for låntager.

Valget mellem fast og variabel rente afhænger af din tolerance over for renteudsving. Fast rente giver forudsigelighed i ydelsen, men kan være højere fra starten. Variabel rente kan starte lavere, men indebærer en risiko for stigninger over tid.

Den største ulempe ved lån med variabel rente er usikkerheden. Renteudsving kan påvirke de månedlige ydelser markant, hvilket kan gøre lånet dyrere over tid. Dette kræver, at låntager er forberedt på potentielle rentestigninger.

Tilgængelig nu!

Ring til os nu

Skal vi ringe til dig?