Persondatapolitik

Generelt

Nedenfor fremgår vores persondatapolitik, som omhandler de oplysninger du giver os og/eller som vi indsamler for at sikre brugeroplevelsen på vores side.

Personoplysninger ved låneansøgninger

Når du tilgår vores hjemmeside og ansøger om et lån, indsender dokumenter til os, eller ved besvarelse af mail eller telefon indsamler og behandler vi en række oplysninger om dig. Dette for at kunne foretage en vurdering af, om vi kan tilbyde dig lån, og dermed kunne gennemføre vores ydelse. Vi foretager en kreditværdighedsvurdering af dig og evt. medansøger, hvilket kræver at vi modtager og behandler oplysninger som, navn, adresse, email, telefonnr, cpr.nr, civilstatus, arbejdssituation, antal hjemmeboende børn, antal biler i husstanden, lønsedler, årsopgørelse, oplysninger om øvrig gæld og formue samt hvad dit formål er med lånet. Endvidere er nødvendigt at indhente personoplysninger fra tredjepart, såsom SKAT og Uniify. Du vil via NemID skulle give dit samtykke til behandling og indhentning heraf. Endvidere behandler vi personoplysninger fra offentligt tilgængelige registre og kilder, herunder, CPR-registret, CVR-registret og Virk.dk. I tilfælde af kautionister og nærtstående vil disse oplysninger ligeledes blive behandlet. Mange af disse oplysninger er nødvendige for, at vi kan opfylde vores forpligtelse i henhold til hvidvaskningsloven og god skik for udstedelse af boligkreditter.

Personoplysninger er informationer, som fører tilbage til dig. Dette kan b.la. være oplysninger om din computer eller mobiltelefon, IP-nummer, geografisk placering, samt din navigering på siden. Disse oplysninger kan blive brugt ifm. nyhedsbreve, konkurrencer, undersøgelser mf.

Såfremt du giver samtykke til og indtaster dit navn, e-mail, adresse, telefonnummer, køn og alder kan disse informationer også behandles. Som regel vil disse informationer kun være aktuelle at tilgå når vi skal undersøge mulighederne for at tilbyde dig et lån.

Endvidere anvender vi persondata for at kunne aflæse tendenser og mønstre hos vores kunder. Dette for at kunne udvikle og forbedre vores systemer og tjenester samt til interne rapporteringer.

Sikkerhedsforanstaltninger

Der er foretaget tekniske- samt organisatoriske foranstaltninger mod at de oplysninger vi indsamler, vil blive slettet, offentliggjort, manipuleret, forringet eller misbrugt i strid med lovgivningen. Disse foranstaltninger kontrolleres løbende, for at sikre at dine personoplysninger altid bliver håndteret forsvarligt og korrekt.

Tidsramme for opbevaring af oplysninger

Dine oplysningerne gemmes maksimalt i den periode, som er tilladt i henhold til lovgivningen og vil blive slettet, når det ikke længere er relevant for os at opbevare dem. I henhold til hvidvaskningsloven er vi forpligtet til at gemme kopi af aftaledokumenter, identitetsoplysninger og legitimationsdokumenter i 5 år fra det indeværende år. Afviste ansøgninger vil blive slettet 6 måneder fra ansøgningstidspunktet.

Videregivelse af oplysninger til tredjeparter

Dine oplysninger videregives, på baggrund at dit samtykke, til en række tredjeparter, som typisk vil være selskaber eller privatpersoner som vi samarbejder med, for at kunne tilbyde dig lån. Disse tredjeparter behandler oplysninger på vores vegne og må ikke benytte dem til egne formål. Som tidligere angivet vil dine personoplysninger kun videregives, såfremt der er givet samtykke hertil. Tredjeparten består udelukkende af selskaber eller personer i EU eller i lande, som har krav til tilstrækkelig beskyttelse af dine oplysninger. Tredjeparterne der kan modtage dine informationer er: Arbejdernes Landsbank A/S, Luxor A/S, Simpel Kredit A/S, JHSP ApS, Hypoteket A/S, Investor Holding ApS samt Draupnir Investment Advisors ApS.

Personfølsomme oplysninger, såsom din helbredstilstand, vil som udgangspunkt aldrig blive videregivet, medmindre dette kræves for at kunne vurdere din låneansøgning eller har betydning for det videre kundeforhold. Dette forudsætter at vi har modtaget dit udtrykkelige samtykke hertil.

Indsigt i oplysninger samt klager

Det er altid din ret at få indsigt i hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Herudover kan du til enhver tid få urigtige oplysninger om dig rettet, samt få slettet dine oplysninger inden tidspunktet for hvornår det automatisk vil blive slettet indtræffer, dog med forbehold for, at det ikke har betydning for et etableret kundeforhold. Ydermere kan du tilbagekalde dit samtykke til, at oplysninger om dig bliver behandlet. Dette sker ved at kontakte os på: [email protected] eller på telefon 424440700, hvor vi altid vil være behjælpelig med dine forespørgsler omkring dine rettigheder.

Føler du, at vores behandling af dine personoplysninger er forkert, og ønsker du at klage, kan du indgive en klage til Datatilsynet.

Opdatering af vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Det kan blive nødvendigt at opdatere eller ændre vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger hvilket vi, uden varsel, forbeholder os retten til.

Vores persondatapolitik er senest opdateret d. 27. oktober 2022

Dataansvarlig

Websitet ejes og publiceres af:

Simpel Kredit ejendomskreditselskab ApS

Hellerupgårdvej 18
2900 Hellerup

Telefon: 4244 0700

Email: [email protected]

Tilgængelig nu!

Ring til os nu

Skal vi ringe til dig?