Hvad er et lån i friværdi?

Friværdi udgør den del af ejendommens værdi, der ikke er gæld i. For at optage et lån i din ejendoms friværdi er det nødvendigt, at der er en værdi, som på forhånd ikke er belånt, og som kan stilles til sikkerhed for lånet. 

Friværdien opstår i takt med at du afdrager på dit/dine lån, eller at boligpriserne stiger. Det bemærkes dog, at friværdien ikke er et statisk beløb, da boligpriserne går op og ned, hvorfor der ingen garanti er for en positiv friværdi.

Hvordan beregnes friværdien?

For at kunne beregne friværdien i din ejendom, er det nødvendigt at finde værdien af ejendommen, såfremt den skulle sælges i dag, fratrukket den gæld der er optaget i ejendommen på nuværende tidspunkt. 

Hertil bemærkes det, at der maksimalt finanseres op til 95 procent af ejendommens værdi. 

Friværdi = Ejendommens nuværende værdi – den eksisterende gæld i ejendommen

Den sandsynlige salgsværdi fastsættes oftest ud fra en mæglervurdering, der inddrager boligmarkedets generelle prisudvikling samt prisudviklingen i det pågældende lokalområde.

Det er afgørende for dine lånemuligheder at få foretaget en mæglervurdering, idet din ejendom kan være steget i værdi siden købstidspunkt. En prisstigning medfører en øget friværdi, hvilket forbedrer dine lånemuligheder.  

Hvad kan jeg bruge et lån i min friværdi til?

Det er naturligvis op til dig, hvad du vil bruge lånet til. Det er dog vigtigt at bemærke, at långivere kræver, at der kan stilles sikkerhed for pengene. 

Formålet med at optage lån i friværdien afhænger af låntager, og kan derfor være meget forskelligt.

Vi ser ofte, at friværdien bliver brugt til nedenstående. 

Ønsker du at tale med os om et lån i din friværdi?

Lad simpel kredit hjælpe dig – kontakt os på 4244 0700

Alternativt kan du udfylde vores låneformular og hernæst blive kontaktet med et uforpligtende lånetilbud inden for et døgn.

Benyt simpel kredits låneformular og bliv kontaktet vedrørende et uforpligtende lånetilbud inden for et døgn.

simpel kredit – helt enkelt