FÅ ET GRATIS TILBUD

Rådighedsbeløb - Hvad er det?

Søren Scheibye

af Søren Scheibye

Opdateret 02. maj. 2024

Et rådighedsbeløb er en væsentlig komponent i din personlige økonomi. Det er det beløb, du har tilbage hver måned efter at have betalt alle dine faste udgifter.

Disse faste udgifter, når man skal finde sit rådighedsbeløb, inkluderer boligudgifter, forsikringer, transport, mad og andre nødvendige omkostninger. Rådighedsbeløbet er essentielt for din økonomiske frihed og sikrer, at du har penge til fritidsaktiviteter, opsparing og uforudsete udgifter.

Hvad er det anbefalede rådighedsbeløb? krav til rådighedsbeløb

Det anbefalede rådighedsbeløb for en sund økonomi giver dig fleksibilitet til at foretage valg, der kan forbedre din livskvalitet. Ved at forstå din indkomst og dine udgifter i dybden, kan du bedre administrere dit rådighedsbeløb og sikre en sund økonomisk fremtid.

Specifikt rådighedsbeløb - eksempler på krav til rådighedsbeløb:

Her er specifikke eksempler på hvad et rådighedsbeløb skal være. Det anbefalede rådighedsbeløb er det beløb, som fremgår af taksterne i den til enhver tid gældende gældssaneringsbekendtgørelse jf. Finanstilsynets vejledning om kreditværdighedsvurdering. De specifikke rådighedsbeløb lyder for år 2024 grundlæggende på:

7.240 kroner om måneden er rådighedsbeløbet for enlige.

12.280 kroner om måneden er rådighedsbeløbet for 2 samlevende - hermed ca. +5.000 kroner pr ekstra voksen i hustanden.

Dertil koster det +1.970 kroner for børn (0-1 år), +2.520 kroner pr. hjemmeboende barn (2-6 år), og + 3.630 kroner pr. hjemmeboende barn (7-17 år)

En familie på 3, med 2 voksne og 1 hjemmeboende barn på 3 år, skal som udgangspunkt skulle have et rådighedsbeløb på 12.280 kroner + 2.520 kroner, ialt 14.800 kroner.

En familie på 4, med 2 voksne og 2 hjemmeboende børn på 3 og 7 år, som udgangspunkt skulle have et rådighedsbeløb på 12.280 kroner + 2.520 kroner + 3.630 kroner, ialt 18.430 kroner.

Et anbefalet rådighedsbeløb for 2 voksne og 3 børn (alder 5, 10 og 13 år) ville være kr. 22.090 kroner.

Det kan variere meget fra bank til bank, men ovenstående er en grundlæggende nedre grænse som er vejledt af Finanstilsynet, og som mange banker følger.

Såfremt rådighedsbeløbet er mindre end taksten for rådighedsbeløbet i gældssaneringsbekendtgørelsen, kan banken yde kreditten, hvis banken på grundlag af fyldestgørende oplysninger om forbrugerens økonomiske situation vurderer, at forbrugeren vil være i stand til at betale ydelserne på kreditten til tiden.

Tre mænd i jakkesæt sidder ved et bord og diskuterer rådighedsbeløb.

Hvad er et rådighedsbeløb? Definitionen på rådighedsbeløb:

Rådighedsbeløbet er det økonomiske råderum som en person har tilbage, efter alle de faste udgifter er betalt. Dit månedlige rådighedsbeløb bliver hermed sin løn fratrukket alle de udgifter der er faste.

Har man en oversigt over sine faste og variable udgifter er det nemt at beregne dit rådighedsbeløb og øge dit rådighedsbeløb. Ejendomskreditselskaber, realkreditinstitutter og bankerne vurderer deres kunder ud fra at deres rådighedsbeløb skal stemme overens med Finanstilsynet krav til økonomisk råderum.

Få styr på dit rådighedsbeløb når du søger om lån

Det er dermed også vigtigt at man har styr på sit forbrug og udgifterne når man skal til at ansøge om boliglån. Men hvad hører med i ens rådighedsbeløb? Det gør alle faste udgifter og hvis man bor to personer sammen, så gælder samlevende løn og indtægter også - såfremt de skal være med til at låne penge til boligkøb.

En glødepære

Hvor stort rådighedsbeløb skal man have? Finanstilsynets krav

For at kunne låne penge, kræver det at rådighedsbeløbet er stort nok. Dette sikrer at man kan leve med ens økonomi før og efter lånet. Rådighedsbeløb er det beløb der er tilbage når alle faste udgifter er betalt, men rådighedsbeløbet ændre sig alt afhængigt af hvor mange der er i en husholdning.

En person, der holder en telefon med en lommeregner på, og beregner deres rådighedsbeløb for 2023.

Beregn dit rådighedsbeløb til boliglån

Beregn dit rådighedsbeløb for at få en klar ide om din økonomiske situation. Træk dine faste udgifter fra din indkomst for at finde dit rådighedsbeløb. Hvis du finder ud af, at dit rådighedsbeløb er lavt eller negativt, kan det være tid til at revurdere dine udgifter eller finde måder at øge din indkomst på.

Ved at kende dit rådighedsbeløb kan du lave et budget, der hjælper dig med at leve inden for dine midler og spare op til fremtiden. Dit rådighedsbeløb kan også hjælpe dig med at identificere områder, hvor du kan skære ned på udgifter eller hvor du kan investere mere.

En computer på et bord med en rådighedsbeløb beregner

Rådighedsbeløb når faste udgifter er betalt

Dit rådighedsbeløb er det, der er tilbage, når alle dine faste udgifter er betalt. Dette beløb kan bruges til opsparing, fritidsaktiviteter eller uforudsete udgifter.

At kende dit rådighedsbeløb kan hjælpe dig med at lave et budget og forhindre, at du lever over evne. Ved at have en klar forståelse af dit rådighedsbeløb, kan du skabe en sund økonomisk buffer, der sikrer dig mod økonomisk usikkerhed.

Du kan planlægge fremad, forudsige fremtidige udgifter og træffe informerede beslutninger om store køb eller investeringer.

Dækker rådighedsbeløb uforudsete udgifter?

Ja, dit rådighedsbeløb kan bruges til at dække uforudsete udgifter. Det er dog altid en god ide at have en separat nødfond. Hvis dit rådighedsbeløb er højt nok, kan du sætte en del af det til side hver måned til en nødfond. På denne måde vil du have midler til rådighed i tilfælde af uforudsete omkostninger, som kan opstå uden forvarsel.

Sådanne udgifter kan omfatte reparation af bilen, uforudsete medicinske udgifter eller pludselige husreparationer. Ved at have et rådighedsbeløb og en nødfond sikrer du, at du kan klare sådanne udfordringer uden at gå på kompromis med din økonomiske stabilitet.

Tre mænd i jakkesæt poserer foran et træ og viser 2023-trends til rådighedsbeløb.

Beregn et rådighedsbeløb med variable udgifter

At beregne et rådighedsbeløb med variable udgifter kan være lidt mere udfordrende. Du skal estimere dine udgifter hver måned og trække dem fra din indkomst sammen med dine faste udgifter.

Husk, det er altid bedre at overvurdere dine variable udgifter end at undervurdere dem for at undgå overforbrug. En korrekt vurdering af dine udgifter hjælper dig med at opbygge et mere nøjagtigt og realistisk budget, som kan gøre at der er mange penge tilovers i dit rådighedsbeløb.

Du får et klarere billede af, hvor meget du kan bruge på fritidsaktiviteter, ferier, luksusartikler og øvrige udgifter uden at sætte din økonomiske sundhed på spil. Hermed er penge der bruges på fornøjelser og gaver ikke en del af dit rådighedsbeløb når du ansøger om et lån.

Minimums rådighedsbeløb til huskøb.

Rådighedsbeløb er det beløb som långiveren kigger på når du anmoder om at låne penge. Det er vigtigt for långiveren at du har en sund økonomi, da dit rådighedsbeløb skal kunne betale de faste udgifter der er ved at optage gæld.

Mange personer undre sig over at de får at vide at deres rådighedsbeløb er for lavt hos banken. Bankerne vurderer ens rådighedsbeløb ud fra fortidige lønindtægter og kan have interne politikker, der gør at de ikke kan tilbyde et boliglån, da deres anbefalede rådighedsbeløb er højt.

Rådighedsbeløb 2023 - Hvad er kravene?

Bankerne og andre finansielle institutter vurdere deres kunders mulighed for at låne, ved bland andet at kigge på rådighedsbeløbet. Der er god grund til at kigge på kundens økonomi når de skal købe bolig, har du dyr gæld? højt forbrug? eller varige forbrugsgoder?

Hvad kigger låneinstitutterne på?

Der er mange parametre som husstanden skal møde før at kreditor kan godkende deres kunders indtægter og budgettet. Kunden skal kunne betale sine regninger hvert måned og skal selv kunne stå for opretholdelse af deres gæld.

Derfor er det vigtigt at kende sit rådighedsbeløb og desto højere rådighedsbeløb, desto højere chance for at låne penge. Det er ikke nok at din økonomi kan dække dit forbrug, det skal også kunne dække din gæld.

Dertil kigges der også på om man betaler til a kasse og om man skylder noget til skat. Banken må ikke udstede et lån til folk der har gæld til skat eller det offentlige generelt

Finanstilsynet - Forbrug, økonomi og rådighed.

Finanstilsynet anbefaler at folk skal have et rimeligt rådighedsbeløb når de skal låne penge. Bankerne vil hermed tilgodese folk med højere rådighedsbeløb, hvorfor folk der tjener mange penge også kan opleve at bankerne vurderer dem til ikke at være kreditværdige til et lån. Finanstilsynet fører tilsyn som kan ske en vilkårlig måned for at tjekke at kreditorer kigger på hvordan kunders livssituation ser ud og sørger for at deres økonomi kan stå for opretholdelse af lån og gæld.

En gammeldags sort telefon

Anbefalet rådighedsbeløb når man skal købe bolig?

Finanstilsynet anbefaler et vis rådighedsbeløb, som afhænger af hvor mange der er i husstanden og alle faste udgifter. Dit rådighedsbeløb viser hvor mange penge der er tilovers når alle faste udgifter er betalt i en husholdning. Rådighedsbeløbet ændre sig alt afhængigt af om man er samlevende og har børn.

Generelt må ens faste forbrug ikke overstige de regninger man har hvert måned. Når de faste udgifter er betalt, så har man stadgivæk mulighed for at købe mad, gaver og ikke-varige forbrugsgoder.

FAQ om Rådighedsbeløb:

Et rådighedsbeløb er det beløb, du har tilbage hver måned efter at have betalt alle dine faste udgifter, såsom boligudgifter, forsikringer, transport, mad og andre nødvendige omkostninger.

Det anbefalede rådighedsbeløb varierer afhængigt af din husholdningssituation. Ifølge Finanstilsynet er det anbefalede rådighedsbeløb for enlige 5.000 kr., for 2 sammenlevende 8.500 kr. plus 3.500 kr. pr. hjemmeboende barn.

Du kan beregne dit rådighedsbeløb ved at trække dine faste udgifter fra din indkomst. Dette beløb vil give dig en idé om, hvor meget økonomisk råderum du har tilbage hver måned.

Ja, dit rådighedsbeløb kan bruges til at dække uforudsete udgifter, men det anbefales også at oprette en separat nødfond for at håndtere uforudsete omkostninger.

Beregning af et rådighedsbeløb med variable udgifter kræver en estimering af dine udgifter hver måned. Det er vigtigt at overvurdere dine variable udgifter for at undgå overforbrug.

Låneinstitutter vurderer flere faktorer, herunder faste og variable udgifter, indtægter, gæld, betaling til a-kasse og eventuel gæld til skat for at bestemme, om en person er kreditværdig til et lån.

Et højt rådighedsbeløb kan øge chancerne for at få godkendt en låneansøgning, da det viser, at du har økonomisk råderum til at håndtere faste udgifter og gæld.

Finanstilsynet fører tilsyn med, at låneinstitutterne tager hensyn til kundernes økonomiske situation og rådighedsbeløb for at sikre, at de kan opretholde lån og gæld.

Formålet med et rådighedsbeløb er at sikre, at en person har økonomisk frihed til at dække faste udgifter, fritidsaktiviteter, opsparing og uforudsete udgifter.

Ved at kende dit rådighedsbeløb kan du oprette et budget, der hjælper dig med at leve inden for dine midler, spare op til fremtiden og identificere områder, hvor du kan skære ned på udgifter eller investere mere.

Tilgængelig nu!

Ring til os nu

Skal vi ringe til dig?