Vilkår & Ansvar

Introduktion

Simpel kredit er et ejendomskreditselskab, som udlåner penge mod pant i fast ejendom i Danmark.

Der gives ingen garanti for, at der vil blive afgivet et tilbud på baggrund af din låneansøgning, og simpel kredit er derfor ikke forpligtet til at præsenterer dig for et lånetilbud, ligesom du ikke er forpligtet til at takke ja til et lånetilbud. Endvidere er det gratis for dig, at benytte simpel kredit til indhentelse af et lånetilbud.

Fortrydelsesret

Jf. kreditaftalelovens § 19 kan du fortryde din kreditaftale inden for en frist på 14 dage. Dette kan du gøre ved at meddele os dette skriftligt, inden for fristen på 14 dage efter du har underskrevet kreditoplysningsskemaet. Du skal betale kapitalen og de renter (den aftalte debitorrente), der er påløbet fra den dato, hvor kreditmuligheden blev udnyttet, til den dato, hvor kapitalen betales tilbage, uden unødig forsinkelse og senest 30 kalenderdage efter at have udøvet din fortrydelsesret. Har vi haft omkostninger, til eksempelvis offentlige myndigheder såsom tinglysningsafgift i forbindelse med tinglysning af lånet, som ikke kan refunderes, skal disse omkostninger ligeledes afholdes af dig.

Ansvar

Du har som bruger selv det fulde ansvar for at læse indholdet af de aftaler, som indgås mellem dig som låntager og os som långiver. Endvidere er du som låntager selv ansvarlig for, at alle de informationer, du angiver i ansøgningsskemaet, er korrekte og retvisende.

Persondata til videregivelse

For at kunne fremlægge et lånetilbud for dig og dermed foretage en kreditvurdering, vil dine persondata blive videregivet til vores samarbejdspartnere/låntagere. Vores samarbejdspartnere er selskaber samt i enkelte tilfælde privatpersoner.

Se hele vores persondatapolitik her.

Klageadgang

Du skal i første omgang rette henvendelse til simpel kredits kundeservice på [email protected], hvis du ønsker at klage over en tjenesteydelse eller rådgivningstjeneste du har modtaget hos simpelkredit. Er du fortsat uenig og har vi ikke fundet en løsning, kan du som forbruger indgive en klage til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø.

EU-kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i en andet EU-land.

Klage indgives her. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse: [email protected].

Tilgængelig nu!

Ring til os nu

Skal vi ringe til dig?