FÅ ET GRATIS TILBUD

Hvad er Gældsfaktor? En Guide til forståelsen af Din Økonomiske Sundhed

Søren Scheibye

af Søren Scheibye

Opdateret 05. jul. 2024

Gældsfaktor, også kendt som gæld-til-indkomst ratio, er en vigtig økonomisk måleenhed, der bruges til at vurdere din økonomiske sundhed. Gældsfaktoren beregnes ved at dividere din samlede gæld med din årlige indkomst før skat.

Denne ratio giver både dig og potentielle långivere en klar indikation af, hvor stor en del af din indkomst, der går til at betale af på din gæld.

Beregn din Gældsfaktor - Her er Formlen:

For eksempel, hvis du har en årlig indkomst på 400.000 kr. og en samlet gæld på 200.000 kr., vil din gældsfaktor være 0,5. Generelt set betragtes en lav gældsfaktor som mere fordelagtig, da den indikerer, at du har en større del af din indkomst til rådighed efter gældsbetalinger.

En høj gældsfaktor kan derimod signalere økonomisk stress og kan gøre det sværere at opnå nye lån eller kredit. Det er derfor altid en fordel af have en lav gældsfaktor, da en lavere gældsfaktor øger dine muligheder for et lån.

Sådan Beregner du Din Gældsfaktor:

Din samlede gæld / Årlige bruttoindkomst = Gældsfaktor

Her er et eksempel på en beregning af din gældsfaktor:

Din gæld er 100.000 kr forbrugslån + 900.000 kr. i boliglån = 1.000.000 kr.

Din bruttoindkomst er 30.000 kr. om måneden * 12 måneder = 360.000 kr.

Din gældsfaktor vil hermed være: 1.000.000/360.000 = 2,78

At forstå og beregne din gældsfaktor er essentielt, hvis du ønsker at styre din økonomi effektivt og træffe informerede beslutninger om fremtidige lån. Det er også en god idé at regelmæssigt overvåge din gældsfaktor som en del af din overordnede økonomiske planlægning.

Ønsker du at låne penge til køb af ejerbolig og din egen gældsfaktor er for høj til bankerne i en kortere periode, så kan du ansøge her og se om du kan få et lån med høj gældsfaktor.

Hvad er en Normal Gældsfaktor?

En normal gældsfaktor kan variere, en person uden et huslån vil have en betydeligt lavere gældsfaktor sammenlignet med en person med huslån som ville have en meget høj gældsfaktor.

Normalt siger man at en gældsfaktor over 3,5 er høj gældsfaktor og en gældsfaktor over 4 sætter som regel en stopper for et lån hos banker og realkreditinstitutter.

Få en mere Personlig Kundebehandling hos Simpel Kredit

Vi tilbyder en mere personlig kundebehandling, end den man i mange tilfælde møder hos bankerne og realkreditinstitutterne, hvilket gør at vi også kan låne penge til fast ejendom selvom deres gældsfaktor er høj. Så når banken vurderer at du ikke kan låne penge til en mellemfinansiering.

Det har derfor stor konsekvens for de fleste at have en høj gældsfaktor. Det afhænger også af den enkelte bank ift. hvor høj en gældsfaktor man må have. Forskellige banker har forskellige tilgange til gældsfaktor når der f.eks. er tale om et huslån.

Hvor Høj må en Gældsfaktor være?

Der er ikke nogle øvre grænse for hvor stor en gældsfaktor man må have, men man vil i mange tilfælde opleve at en stor gældsfaktor bliver mødt af kritik i bankens øjne. Gældsfaktor bruges til at vise hvor stor gæld man har sammenlignet med ens bruttoindkomst, det er et vigtigt element når bankerne vurderer hvilket lån du må få.

Hvordan vurdere Banker ens Gældsfaktor?

For at have en god gældsfaktor kigger banken og pengeinstitutter på 2 ting. Først kigges der på hvor stor gældsfaktoren er, herefter kigges der på om man har flere lån og om der er smålån. Det er vigtigt at tage højde for hvilke lån man har, hvis det udelukkende er huslån, så er det ikke lige så risikofyldt at have en stor gældsfaktor.

Hvis man har en middel til høj gældsfaktor (2-4) og der er en del klatlån, kan det have stor betydning for om du banken vurderer at de kan låne dig penge. Selvom ens årlige bruttoindkomst er høj er det ikke ensbetydende med en lav gældsfaktor.

Dit månedlige rådighedsbeløb spiller ingen rolle, da dette er efter skat og faste omkostninger, en gældsfaktor beregnes ud fra din samlede indkomst før skat pr altså en årlig bruttoindkomst divideret med din totale gæld.

Hvad er min Samlede Gæld?

Din samlede gæld dækker over lån til forbrug og større lån som dem man har taget i banken til f.eks. at købe en ejerbolig. I forbindelse med dit boligkøb ville du opleve at skulle ansøge om et lån, da boligpriserne generelt er for høje til at ens egne indtægter kan genere en opsparing der er stor nok.

Banken og andre pengeinstitutter kigger altså på flere nøgletal hvad angår din samlede gæld, dette gør de også for at være i overensstemmelse med finanstilsynet. Finanstilsynet og banken vurderer din gæld inden de vil låne dig penge.

Udregn din Samlede Gæld - Vigtig del af Gældsfaktor

Din samlede gæld er lig med alle de gældsposter du måtte have - herunder huslån, forbrugslån og billån og andet gæld. Det er denne der bliver holdt op imod hustandens årlige bruttoindkomst, som danner grundlaget for hustandens gældsfaktor.

Boliglån med Høj Gældsfaktor

Boliglån med høj gældsfaktor kan være vaskeligt, da bankerne mener at det er risikabelt ift. om debitor kan tilbagebetale lånet. Det kan være at man har nogle dyre lån, som påvirker ens faste udgifter og mindsker ens formue. Det kan også være at man har større lån med lave renter, som kan.

Ulempen ved at bruge Gældsfaktor

Gældsfaktor er meget genereliserende og tager ikke højde for ens økonomi, rådighedsbeløb og udgifter. Bankerne bruger dog stadigvæk gældsfaktorer, som er baseret på bruttoindkomst og dine lån når de skal låne penge ud til deres kunder.

Det kan være et problem, da gæld er meget forskelligt. Der findes dyr gæld med høje renter og afdrag, ligeledes findes der billig gæld. Hermed er begrebet gældsfaktor ikke så retvisende, men er stadigvæk noget finanstilsynet og banker gør brug af.

Det er også med til at give et hurtigt billede af hvordan ens økonomi er og er noget banken bruger når de skal vurdere om det er for risikabelt at låne penge ud.

Personlig kundeservice - Lån med Gældsfaktor

Men som dit ejedomskredit selskab søger vi for en personlig behandling, og afviser dig ikke bare fordi banker vurdere den gældsfaktor til af være høj. Vi er med til at låne penge ud til dem der har en gældsfaktor på 2,5 3,5, og højere.

Vi går i detaljerne og kigger på din økonomi, din formue, dit rådighedsbeløb og lånet du ønsker. Vi laver i den forbindelsen en samlede vurdering af din situation og laver personlige finansieringsløsning også til dem der ikke har en større formue og til dem der har fået nej i deres bank.

Svært at Låne Penge hos Banken med høj Gældsfaktor

Banker er reguleret af finanstilsynet og har tit deres egne interne politikker. Det er din banks opgave at sikre sig at du kan tilbagebetale lånet, da banken låner deres kunders penge ud.

Det betyder også at de vil kræve at du har et større rådighedsbeløb end hvis du søger hos et ejendomskreditselskab, som Simpel Kredit, som også er reguleret af Finanstilsynet.

Vi vurdere dig ud fra din personlige situation. Mange føler desværre at deres bank ikke lytter til dem og at de får et blankt nej, når de siger at deres gældsfaktor er 2,5 3,5. Vi lytter til dig, når din bank ikke gør og hjælper dig også gerne med en mellemfinansiering, hvorefter din gældsfaktor vil falde negativt.

Undgå en Højere Gældsfaktor i længere tid.

Hvis man kan så skal man undgå en højere gældsfaktor i længere tid, da det kan være risikofyldt, især hvis ens lån har en variable rente.

For at sikre hustandens økonomi og din personlige formue er det bedst kun at have en høj gældsfaktor i kortere tid, dette øger også chancen for at din bank vil låne dig penge.

Tabel for Høj, Mellem og Lav Gældsfaktor:

5,5 meget høj

4 høj

1-3 mellem

Under 1 lav

Der er sjældent at man ser folk i kategorien 5,5 meget høj, oftest har folk med bolig en gældsfaktor mellem 1-3,5.

Tilgængelig nu!

Ring til os nu

Skal vi ringe til dig?