FÅ ET GRATIS TILBUD

Lån til andelsbolig uden om banken

Søren Scheibye

af Søren Scheibye

Opdateret 01. maj. 2024

Det er sjældent at en andelsbolig kommer på boligmarkedet, og når de gør er de hurtigt solgte igen. Det er derfor vigtigt at have alt på plads inden man går ud og leder efter en andelsbolig.

I denne artikel vil vi gå i dybden med alt du skal viden inden du optager et andelsboliglån, til den nuværende andelsbolig du går og drømmer om.

Køb af andelsbolig sammenlignet med køb af andre ejendommen kan være mindst ligeså vanskelig, skab et overblik over andelsboliglån ved at læse med her.

Hvad er en andelsbolig?

Til at starte med er det oplagt at finde ud af hvad begrebet 'andelsbolig' dækker over. En andelsbolig er nemlig ikke ligesom andre typer af ejerbolig. Økonomisk kan det være vidt forskelligt at bo i en ejerbolig ift. en andelsbolig, det kan både være en del dyre, at sidde i en andelsbolig, lige såvel som det kan være en del billigere. Andelsboliger kan derfor være en smule svære at navigere i.

En andelsbolig er, som også ses i navnet, en andel af en større bolig. Det er hermed et fælleskab af boligejere, der sammen ejer en større ejendom. Denne ejerforening, som bliver kaldt andelsboligforeningen, står for at drive ejendommen sammen.

Ejer jeg ikke den andelsbolig jeg har købt?

Som ejer af en andelsbolig ejer du ikke din bolig på samme måde, som du ville gøre hvis det var en normal ejerbolig. Efter du har købt en andelsbolig, har du nemlig købt retten til at bruge foreningens bolig.

Du ejer derfor ikke som sådan boligen, men du ejer en brugsret til at bruge den. Men som andelshaver vil du ikke lægge mærke til forskellen, da det på daglig basis ville være som at eje en ejerbolig.

Nuværende andelsbolig typer

Der er ingen grænse for hvilke boliger, der kan være andelsboliger. Det kan være at der er lavet en andelsboligforening i en lang rækkehuse, en sammenfletning af villaer eller i et lejlighedskompleks, som de oftest forekommer.

Det er visse krav, som bliver stillet af lovgivningen, til andelsboliger - En andelsbolig skal være egnet til beboelse. Andre krav og faktorer kan spille ind, men varierer meget afhængigt af den konkrete situation og de lokale love og regler, hvorfor man skal opsøge kommunen for at finde ud af mere omkring de lokale love og regler.

Københavns by i skumringen, med elegant og stilfuld arkitektur.

Foreningens vedtægter

En andelsbolig er underlagt foreningens vedtægter, som er et sæt regler der sammen med lovgivningen regulerer ejerforholdet mellem andelshaveren, andelsboligforeningen og generelt andelshavere indbyrdes.

Det første du vil blive mødt af i foreningens vedtægter, er foreningens navn og formål. Her vil det blive klargjort hvilke boliger foreningen er rådig over og det generelle formål med foreningen

Der vil i foreningens vedtægter også indgå reglerne for medlemskab, herunder kravene der bliver stillet en for at blive andelshaver og regler for køb og salg.

Reglerne kunne være at andelsforeningen har vedtaget, at der er en bestemt aldersgrænse, som potentiel andelshaver skal overholde. Eller det kan være mere generelle regler, såsom ingen husdyr og lign.

Andelsboligforeningens formue

I vedtægterne vil det også angive størrelsen på andelene og den værdi, som er knyttet hver andel. Dette vil blive opgjort som en gennemsnitlig kvm-pris, som kan ganges med andelens størrelse for at finde andelens værdi.

Det er også ud fra denne værdiansættelse at foreningen bestemmer hvor meget hvert enkelt andelshaver skal bidrage til drift og vedligeholdelse af foreningen.

Andelsboligforeningens bestyrelse

I vedtægterne vil bestyrelsen blive beskrevet, samt dens opgaver og de ansvarsområder de har. Ligeledes vil procedureren, der er forud for et bestyrelsesvalg blive nøje beskrevet og eventuelle krav der vil være til bestyrelsens medlemmer.

Andelsboligforeningens bestyrelse indkalder også til generalforsamling, hvor du som andelshaver deltager. Det kan være at andelsboligforeningens økonomi er blevet ramt af en højere ikke atraktiv rente på det andelsboliglån de har taget.

Det kan også være at der skal bestemmes om visse andelsboliger skal have retten til at bygge nyt køkken. Det kan også være at der blev vedtaget ting til den seneste generalforsamling, som skal revurderes, såsom hvordan man bedst benytter friværdien ligger i andelsboligforening.

Min foreningens økonomi

Vedtægterne vil beskrive hvordan, de har planlagt at andelsboligforeningens økonomi skal/er finansieret. Herunder vil reglerne for indbetaling af andelsindskud og betalingen af foreningens gæld.

Skulle foreningen gå i opløsning, vil vedtægterne også indeholde procedurer for hvordan en eventuelt opløsning skulle håndteres. Herunder hvad der ville ske med foreningens ejendom og de midler foreningen måtte være i besiddelse af.

Andelsboligforeningen står også for at betale ejendomsværdiskat, det vil hermed ikke påvirke den enkelte andelshaver direkte, men de vil stadigvæk skulle betale ejendomsværdiskat indirekte igennem deres ejeromkostninger.

Hvad er forskellen mellem en andelsbolig og en tilsvarende ejerbolig?

En andelsbolig og en ejerbolig er to vidt forskellige typer af boliger, med forskellige ejerskab forbehold og beboelsesforbehold.

Køb af andelsbolig

Hvis du har tænkt dig at købe en andelsbolig, køber du dig ind i andelsboligforeningen. Den enkelte andelsboligejer, også kendt som andelshaver, har principielt ikke ejendomsretten til en specifik bolig. Nej, som andelshaver har du, som navnet antyder, en andel af hele ejendommen.

Det lyder preikert, men det at købe en andelsbolig, giver dig adgang til din egen andelsbolig, selvom man på papiret ikke ejer boligen, så bliver du tildelt en bolig.

Køb af ejerbolig

Køber man derimod en tilsvarende ejerbolig, køber man også ejendomsretten, hvilket vil sige at du har den juridiske ret til præcis den ejendom du har købt. En ejerbolig kan være en villa, et rækkehus, en lejlighed eller lign.

Når du ejer boligen, er du alene ansvarlig for vedligeholdelsen og den dertilhørende drift. Hermed er du også ansvarlig for at betale bla. ejendomsværdiskat, ejendomsskat, samt eventuelle afgifter.

Den grundlæggende forskel mellem andelsboligen og ejerboligen, er at man som andelshaver ikke har ejendomsretten til den enkelte bolig, men derimod en andel i andelsforeningens ejendom.

Renovering af andelsboligen - Individuelle forbedringer vurderes

Der gælder forskellige regler i forskellige andelsboliger, det kan være at andelsforeningen har besluttet at personen der køber en andelsbolig, ikke må renovere den som de vil. De fleste forbedringer skal vendes med andelsboligforeningen.

Det er derfor vigtigt, når man leder efter andelsboliger at sikre sig hvilke regler andelsboligforeningen har besluttet ift. forbedringer af en bestemt ejendom.

Det er obligaorisk at afskrive forbedringer i en andelsbolig. Det er op til den enkelte andelsboligforening, at gøre op hvordan deres afskrivning af forbedringer afskrives og vurderes.

Langt de fleste andelsboligforeninger har andelsboliglån, som der er taget løbende igennem årende til at lave forbedringer på ejendommen. De fleste andelsboliglån er taget i banken og det er andelsboligforeningen der sammen beslutter om der skal optages nye lån hos banken.

Flere andelsboligforeninger vælger at optage lån til andelsbolig forbedringer af ejendommen, disse forbedringer øger andelsboligens værdi. Så selv du har den eksklusive brugsret til din andelsbolig, kan det være at andelsboligforeningen i fællesskab beslutter at renovere flere af foreningens andelsboliger.

En brostensbelagt gade i København, Danmark kendt for sin charmerende og traditionelle arkitektur.

Hvad er lånets løbetid

Lånets løbetid afhænger af hvilke aftaler der bliver lavet mellem kreditor og debitor. Det fulde restbeløb af ens gæld vil være mindre med en kortere løbetid, da der er færre rentebetalinger. Imens lånet med en længere løbetid, vil have en lavere månedlig ydelse, da afdraget er spredt udover en længere periode.

Hvis debitors økonomi gør at de kan betale afdraget hurtigt, vil det oftest være fordelagtigt at vælge et lån med kort løbetid. Hvis debitors økonomi derimod ikke nødvendigvis kan betale et stort afdragsbeløb hvert måned, vil det være passende for dem at sprede betalingerne ud over flere måneder.

Ligeledes ville mellemfinansiering også benytte sig af afdragsfrie lån, i andelsboliglånets løbetid.

Kan man få et stående lån til køb af andelsbolig? Dit andelsboliglån

Står man i en situation hvor man ønsker at sælge sin nuværende bolig for at købe en andelsbolig, men man når ikke at få solgt sin nuværende inden man vil købe ens drømme andelsbolig, så kan et kort stående lån være idealt.

Hvis huset du har til salg har noget friværdi, som du ønsker at udnytte til købet at en andelsbolig, kan der laves et stående andelsboliglån, som bliver indfriet i det du sælger din forhenværende bolig.

Læs mere om friværdi her

I mellemtiden har du muligheden for at købe dig ind i andelsboligforeningen, som du altid gerne har ville være del af. Du kan gebyrfrit indbetale ekstra eller indfri hele dit lån, såfremt de fremgår at låneaftalen. Der vil, i de fleste tilfælde, indgå et indfrielsesgebyr hvis man ønsker at indbetale sit lån før tid.

En hvid etageejendom med altaner andelsboliglån.

Skal jeg vælge lån til andelsbolig med fast rente eller variabel rente?

Ved køb af en andelsbolig er det vigtigt at få en finansiering der passer ens behov. Der findes mange forskellige måder at optage dit andelsboliglån på, derfor er det vigtigt at være orienteret omkring ens muligheder inden man optager lånet.

Det kan have stor betydning for ens egen økonomi, hvis man ikke er orienteret omkring, hvilken attraktiv rente der er bedst til dit andelsboliglån. Du kan få andelsboliglån med faste rente, andelsboliglån med variabel rente, andelsboliglån med langløbetid og andelsboliglån med kort løbetid. Disse variabler kommer til at have en stor betydning for, hvad du som andelshaver ender med at betale.

Det der er fælles for alle andelsboliglån, er at andelsboligen stilles som sikkerhed for lånet. Du som andelshaver betaler for den månedlige boligafgift, som både kan være andelsboliglånets ydelser og andelsforeningens udgifter.

To cykler parkeret foran en bygning.

Fastforrentet andelsboliglån - Dit andelsboliglån med fast rente

Når du står og skal købe andelsbolig, har du muligheden for at optage et andelsboliglån med fast rente. Den faste rente sikre dine renteudgifter i hele lånets løbetid. Det kan være fordelagtigt, med et fastforrentet andelsboliglån, når man skal låne penge, at lave et fremtidsbudget så man sikre sig en sund økonomi imens man har lånet.

Vil du købe andelsboligen som du har gået om drømt om? Det kræver at du kan finansiere købet, hvilket kan være svært for de fleste selvom man har en fornuftig opsparing, vil den sjældent kunne række til at købe en andelsbolig. Derfor er der mange der søger et andelsboliglån, du kan ansøge om dit andelsboliglån her.

Desværre er andelsboliger meget eftertragtet, hvorfor de kun er på markedet i meget kort tid. Derfor kan de være svært at få et fastforrentet andelsboliglån med en fast atraktiv rente hos banken, inden boligen er solgt. Vi kan ligesom de traditionelle andelsboliglån skaffe dig et lån til andelsbolig med en fast rente, dog kan vi i modsætning til bankerne kreditvurdere dig og udstede et lån på under 24 timer.

Vi er reguleret af Finanstilsynet, så du kan trygt optage et andelsboliglån hos os. Inden vi udsteder et lån laver vi en kreditvurdering af dig og din situation og sikre os at du kan betale lånet i hele lånets løbetid. Vi er det bedste andelsboliglån uden om banken, søger du et lån til andelsbolig i en ny andelsbolig, kan du starte din ansøgning her.

Andelsboliglån med variabel rente

Når man skal optage et lån er det vigtigt at overveje hvilken rente man vælger, da det kan betyde meget for økonomien. Dertil skal man også overveje om man vil have et kort stående lån, som har afdragsfrihed indtil lånets løbetid er overstået.

Ønsker du at finansieringen af din nye andelsbolig skal være med en variabel rente, så er det vigtigt at tage i mente, at en variabel rente variere igennem hele lånets løbetid. Det kan derfor være svært at planlægge økonomien efter, da renten både kan blive højere og lavere.

En lille stigning i en lav rente, kan have stor indflydelse på længere sigt. Renten er som regel billigere hvis man optager et banklån eller et realkreditlån. Problemet er at der ved banklån og realkreditlån stilles meget høje, og nogle gange uforståelige, krav til debitor.

Der er derfor mange der oplever at de ikke kan optage et nyt lån, ved at lave et banklån eller realkreditlån. Der kan være mange årsager til at man bliver afvist, det kan være at man har lidt dårlig gæld, eller at ens bank ikke giver finansiering til selvstændige med svingende indkomst.

Det kan være mange grunde til at søge finansiering til at købe en andelsbolig i en sund andelsboligforening uden om banken. Vi tilbyder ligesom Realkreditlån og banklån, en variabel og fast rente og samarbejder med dig for at finde det lån der passer bedst til dine behov.

Lånet med en variabel rente indebærer en risiko for at påvirke din økonomi voldsomt. Rentestigningerne i 2022 og 2023 har været et klart bevis for at lav rente, kan ændre sig til en relativ høj rente.

Resultatet af at renten har været stigende, har gjort at mange har svært ved at betale deres gæld af og bliver nød til at bruge af deres opsparing.

Optager du et andelsboliglån hvor renten variere, skal du tage højde for om din økonomi kan bære at renten stiger.

En euroseddel med en plante, der vokser ud af den, der repræsenterer konceptet andelsboliglån beregner.

Værd at vide om lån til andelsbolig inden man køber en andelsbolig!

Det første man skal være opmærksom på når man skal købe andelsbolig er andelsforeningens økonomi og vedtægter. Det er vigtigt, at se efter som om andelsboligforeningen drives korrekt og hermed har en sund og rask økonomi, og at der ikke er nogle alvorlige problemer, som kan påvirke værdien af den andelsbolig du har tænkt dig at købe.

Dernæst er det vigtigt, som nævnt tidligere, at have styr på din egen økonomi. Du skal have en nogenlunde forståelse af hvordan din økonomi er nu og hvordan din fremtidige økonomi kommer til at se ud. Dertil skal du overveje om du har råd til at spare op til f.eks. et nyt køkken. Så du ikke skal henvende dig til banken for at få et tillægslån til renoveringer.

Banken vil generelt sige nej til små lån til andelsbolig renoveringer. Det kan være at din bank godkender små tillægslån til energiforbedringer, men selvom din bank siger god for energiforbedringer, betyder det ikke at du kan få lov af andelsboligforeningen.

Det er også vigtigt at inden du optager et andelsboliglån hos din bank eller uden om din bank, at du overvejer hvilken livsituation du er ved at bygge for dig selv. Regner du med at få børn, kan dit arbejde kræve at du flytter inden for kort tid. Hav med i dine overvejelser om købe andelsbolig er det rigtige for lige præcis din fremtid.

Udsigt over høje bygninger i en by.

Andelsboliglån beregner - beregn andelsboliglån

Vi laver et personligt lån til andelsbolig til dig, ud fra din økonomiske situation og dit finansieringsbehov. På denne måde sikre vi den bedste løsning for vores kunder.

Du kan ansøge her og så kontakter vi dig inden for 24 timer med renten på lånet.

FAQ: Lån til Andelsbolig - Få svar på dine spørgsmål

En andelsbolig er en del af en større ejendom, hvor man som andelshaver ejer en andel af ejendommen og får brugsretten til en bestemt bolig. Ejerskabet er forskelligt fra en almindelig ejerbolig, da man ikke ejer selve boligen, men har retten til at bruge den.

Som ejer af en andelsbolig ejer du brugsretten til boligen og en andel af andelsboligforeningen, mens ved en ejerbolig ejer du selve boligen. Ved andelsboliger er man en del af en andelsboligforening, som står for drift og vedligeholdelse af ejendommen.

Vedtægterne definerer foreningens regler og procedurer, inklusive medlemskab, køb og salg af andele, samt bestyrelsens roller og ansvar. Det er vigtigt at forstå disse vedtægter, da de styrer mange aspekter af livet i en andelsbolig.

Foreningens økonomi er afgørende for værdien af din andel og for de månedlige omkostninger. En sund økonomi i foreningen sikrer stabilitet og kan påvirke din investering positivt.

Renoveringer i en andelsbolig skal ofte godkendes af andelsboligforeningen. Reglerne varierer fra forening til forening, så det er vigtigt at tjekke de specifikke regler, før du påbegynder forbedringer.

Et fastforrentet lån har en fast rentesats gennem hele lånets løbetid, hvilket giver forudsigelighed i de månedlige betalinger. Et lån med variabel rente har en rentesats, der kan ændre sig over tid, hvilket betyder, at dine månedlige betalinger kan stige eller falde.

Et stående lån kan være ideelt, hvis du venter på at sælge din nuværende bolig og bruge friværdien til køb af en andelsbolig. Her betaler du kun renter indtil du kan indfri lånet. Et afdragslån indebærer, at du betaler både renter og afdrag fra start, hvilket er mere traditionelt for langsigtede lån.

Tilgængelig nu!

Ring til os nu

Skal vi ringe til dig?