Lån i friværdi

Omlægning af gæld

Et pantebrevslån kan være en god mulighed for dig, der gennem tiden har opbygget klatgæld bestående af diverse forbrugslån, kvik-lån, kassekreditlån m.fl. Denne type lån har typisk høje renter, hvilket kan blive uhensigtsmæssigt dyrt på sigt. I bedste udfald, kan et pantebrevslån indfri disse lån, og herigennem give dig et større rådighedsbeløb om måneden.

Såfremt simpel kredit skal være behjælpelig med omlægning af gæld, kræver det, at der er en friværdi i nuvæende ejendom, som kan stilles til sikkerhed for lånet (pantebrevet). Rent teknisk opnås besparelsen ved at indfri forbrugsgælden og omlægge denne til et lån mod sikkerhed i ejendommens friværdi, idet lån med sikkerhed oftest har lavere renter.