Pantebrevslån

Sælgerpantebrev

Et sælgerpantebrev er et bevis på, at der gives pant i en ejendom, samtidig med at der foreligger et gældsbrev. Sælgerpantebrevet udstedes af kreditor som dermed bliver panthaver. Kreditor kan være sælger af ejendommen, men kan også være anden långiver. I tilfælde hvor kreditor ikke er sælger af ejendommen kaldes pantebrevstypen for et almindeligt pantebrev. simpel kredit kan hjælpe med denne type lån.

Benyt simpel kredits låneformular og bliv kontaktet med et uforpligtende lånetilbud inden for et døgn.

Egenskab Sælgerpantebrev Realkreditpantebrev Ejerpantebrev
Stilles der pant/sikkerhed i en ejendom?
Kan pantebrevet fungere som et gældsbrev?
Hvem er kreditor? Sælger Realkreditinstitut Ejer (underpantsættes til 3. mand)
Hvem er debitor? Køber Køber Ejer (underpantsættes til 3. mand)
Kan kreditor være en anden långiver?

Kan pantebrevet underpantsættes?

Kan simpel kredit hjælpe?