Pantebrevslån

Ejerpantebrev

Ved et ejerpantebrev er långiver og låntager den samme person. Det betyder, at ejeren af en ejendom har udstedt et pantebrev til sig selv. Ejerpantebrevet kan underpantsættes til fordel for en kreditor, der får sikkerhed for sit tilgodehavende inden for rammen af pantebrevet. En såkaldt underpantsætning betyder, at man videresælger sit pantbevis. Et ejerpantebrev kan genbruges til fordel for efterfølgende långivere og kan ligeledes stå til sikkerhed for flere forskellige underpantsættere.

Benyt simpel kredits låneformular og bliv kontaktet med et uforpligtende lånetilbud inden for et døgn.

Egenskab Sælgerpantebrev Realkreditpantebrev Ejerpantebrev
Stilles der pant/sikkerhed i en ejendom?
Kan pantebrevet fungere som et gældsbrev?
Hvem er kreditor? Sælger Realkreditinstitut Ejer (underpantsættes til 3. mand)
Hvem er debitor? Køber Køber Ejer (underpantsættes til 3. mand)
Kan kreditor være en anden långiver?

Kan pantebrevet underpantsættes?

Kan simpel kredit hjælpe?